Η Τεχνο-Λογική Θεματογραφία αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης τεχνικών άρθρων και σκέψεων. Απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, τεχνίτες, μηχανικούς αλλά και σε όλους αυτούς που δημιουργούν με τα χέρια τους, χρησιμοποιώντας το μυαλό τους.

Η ιστοσελίδα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν δέχεται διαφημίσεις με χρηματικό αντίτιμο. Επιχειρήσεις, οργανισμοί και επαγγελματίες που θα διαθέσουν τεχνικά άρθρα για την συλλογή μας, μπορούν να προβάλλουν το banner τους επάνω από το αντίστοιχο άρθρο, με παραπομπή στην ιστοσελίδα τους.

Η χρήση της Τεχνο-Λογικής Θεματογραφίας, συνεπάγεται την αποδοχή των κανόνων χρήσης της ιστοσελίδας

Βιομηχανική και Παραδοσιακή Γραμμή παραγωγής

(Το άρθρο αναφέρεται σε προϊόντα δομικών εφαρμογών και επίπλωσης)
Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει πλήθος εργαλείων που απλοποιούν και διευκολύνουν τον κατασκευαστή, τόσο κατά το στάδιο της σχεδίασης όσο και στην φάση της παραγωγής.
Ωστόσο παράλληλα με την τεχνολογία αυξάνονται και οι απαιτήσεις της αγοράς. Εφ’ όσον μέσω των σύγχρονων εργαλείων δίνονται οι δυνατότητες, επιδίωξη κάθε κατασκευαστή είναι – ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι – να παρουσιάσει πρωτοποριακά προϊόντα, αψεγάδιαστα σε σχετικά χαμηλό κοστολόγιο.
Ο δρόμος όμως για να γίνει η παραπάνω επιδίωξη πραγματικότητα είναι δύσκολος και απαιτεί πέρα από τον εκσυγχρονισμό των μέσων, άρτια οργάνωση και συνέπεια απέναντι στον τελικό αποδέκτη - τον πελάτη.
Πρώτες χάραξαν την πορεία για τον δρόμο αυτό, εταιρείες του εξωτερικού και συγκεκριμένα χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Εντόπισαν τα σημεία στα οποία μια κατασκευή μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα και φρόντισαν να τροποποιήσουν την διαδικασία παραγωγής, ώστε τα όποια προβλήματα να εξαλειφθούν ή απλώς να παρακαμφθούν.
Ο θεμέλιος λίθος της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν. Η σωστή επιλογή τους όχι μόνο αναδεικνύει το τελικό προϊόν, αλλά μπορεί να εξοικονομήσει αρκετές εργατοώρες κατά την κατασκευή, αποφεύγοντας τις επιδιορθώσεις λόγω αστοχίας του υλικού.
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τόσο έντονο στα μεταλλικά και συνθετικά στοιχεία, των οποίων η παραγωγή μπορεί να αυτοματοποιηθεί εύκολα σε μεγάλο βαθμό, όσο στα ξύλινα μέρη λόγω της ίδιας της φύσης του υλικού και τη απρόβλεπτης συμπεριφοράς του.
Για τον λόγο αυτό οι Ευρωπαϊκές εταιρείες του χώρου στράφηκαν ως επί το πλείστον σε κατασκευές με μεταλλικά ή πλαστικά στοιχεία. Αλλά και όπου επιβάλλεται η χρήση ξυλείας, τη λύση δίνουν τα panels από συνθετική ή σύνθετη ξυλεία ή και panels από μασίφ ξυλεία αποτελούμενα όμως από πολλά μικρότερα τεμάχια ώστε να εξουδετερώνονται οι εσωτερικές τάσεις του ξύλου και να είναι εύκολη η επιλογή και η απομάκρυνση των ακατάλληλων τεμαχίων.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση των εργατοωρών και καλύτερη εκμετάλλευση των πρώτων υλών με άμεση συνέπεια την αύξηση  της ποιότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής.
Σημαντική αιτία σφαλμάτων είναι επίσης και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακόμη και στις πιο μικρές επιχειρήσεις εμπλέκονται παραπάνω από δύο άτομα στην παραγωγική διαδικασία. Καθ’ όλη την φάση της παραγωγής οι ενέργειες των ατόμων αυτών πρέπει να γίνονται με προσοχή και να συγκλίνουν μεταξύ τους, προς αποφυγήν λαθών και ασυνεννοησίας.
Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η εκπαίδευση του προσωπικού συμβάλλει θετικά στην μείωση των λαθών, αλλά η προσωπικότητα του κάθε ατόμου επηρεάζεται από πολύπλοκες παραμέτρους, που καθιστούν αδύνατη την πρόβλεψη όλων των λανθασμένων ενεργειών που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.
Στο παραπάνω πρόβλημα οι Ευρωπαϊκές εταιρείες έδωσαν λύση, απλοποιώντας τις κατασκευές με δύο τρόπους. Δημιούργησαν μία σειρά πρότυπων μοντέλων διαφορετικού Design, για να μπορούν να καλύψουν την ανάγκη διακόσμησης κάθε χώρου ώστε να μην χρειάζεται ειδικός σχεδιασμός για κάθε κατασκευή ξεχωριστά και ομαδοποίησαν τα στοιχεία του κάθε μοντέλου για να γίνει η διαδικασία παραγωγής γραμμική και επαναλαμβανόμενη περιορίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση.
Την τελική εικόνα του προϊόντος συμπληρώνει το άψογο φινίρισμα που επιτυγχάνεται με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και καμπίνων βαφής. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε για πρωτοποριακά προϊόντα, αψεγάδιαστα σε σχετικά χαμηλό κοστολόγιο και είναι αλήθεια ότι οι Ευρωπαϊκές εταιρείες έθεσαν τον πήχη του ανταγωνισμού σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Εξετάζοντας ένα βιομηχανικό προϊόν όπως περιγράφηκε παραπάνω, διαπιστώνουμε την τελειότητα στην κατασκευή, παράλληλα όμως με την ολοκληρωτική απουσία της προσωπικής παρέμβασης στο τελικό αποτέλεσμα. Κάθε κομμάτι θυμίζει έντονα οποιοδήποτε άλλο του ίδιου είδους και ελάχιστα οι προτιμήσεις του πελάτη επηρεάζουν την αισθητική του.
Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που θυσιάζεται στον βωμό της τελειότητας. Πόσο σημαντική είναι όμως αυτή η θυσία; Όλοι αποδεχόμαστε ότι η διακόσμηση των χώρων όσο κι αν επηρεάζεται από τις τάσεις της μόδας, παραμένει πάντοτε προσωπική υπόθεση. Με την βιομηχανοποίηση, η ιδιαιτερότητα ενός προϊόντος, περιορίζεται στην επιλογή κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου χωρίς να προβάλει τα στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας του κατόχου του.
Επίσης ο αυστηρός σχεδιασμός μιας βιομηχανικής κατασκευής, μπορεί να εξασφαλίζει ιδανική εργονομία, παρέχει όμως υποχρεωτικά συγκεκριμένες διαστάσεις, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες ελιγμών για την αβαθμίδωτη διαρρύθμιση του χώρου.
Τέλος κάθε περιοχή της Ελλάδας διαθέτει το δικό της αρχιτεκτονικό ύφος, που οφείλουμε να το σεβαστούμε. Τα παραδοσιακά στοιχεία της κλασσικής διακόσμησης, μαρτυρούν την ιστορία του τόπου μας και πάνω σ’ αυτά πρέπει να προσθέσουμε το δικό μας κομμάτι της σύγχρονης εποχής ως λογική συνέχειά τους, αντί να τα αντικαθιστούμε με ξενόφερτους νεωτερισμούς.
Είναι λοιπόν μονόδρομος προς την τελειότητα η βιομηχανοποίηση; Για κατασκευές που διαθέτουν ξεχωριστό ύφος και μοναδικότητα, πρέπει να γίνουμε ανεκτικοί σε μικρές ή μεγάλες ατέλειες; Η αλήθεια είναι κάπου στην μέση.
Τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό τείνουν στην πρώτη κατεύθυνση, σίγουρα όμως μπορεί μια κλασσική γραμμή παραγωγής να δεχθεί σημαντικές βελτιώσεις ώστε να μηδενίσει τις ατέλειες και τα λάθη χωρίς να θυσιάσει την ιδιαιτερότητα και τον χαρακτήρα των κατασκευών.
  • Με προσεκτική επιλογή της ξυλείαςσωστή ξήρανση και προεπεξεργασία μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σωστή συμπεριφορά του ξύλου, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε λύσεις συνθετικής ή σύνθετης ξυλείας.
  • Με πιο μελετημένη εκμετάλλευση των πρώτων υλών μπορούν να μειωθούν οι φύρες και κατά συνέπεια τα κοστολόγια.
  • Με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και με διαρκή επίβλεψη του έργου, μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι πιο εξεζητημένες ειδικές κατασκευές χωρίς σημαντικά προβλήματα.
  • Με συνεχείς μετρήσεις και ελέγχους σε όλη την φάση της παραγωγής, τα όποια προβλήματα θα αντιμετωπισθούν πριν λάβουν μεγάλη έκταση.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με την απόλυτη τυποποίηση μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης, την ποιότητα του προϊόντος και να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματά της. Την κάνουν όμως λιγότερο ευέλικτη στις προτιμήσεις του πελάτη παρά το γεγονός, ότι αυτός πρέπει να έχει τον τελικό λόγο.

Πιο συγκεκριμένα οι κατασκευές μας θα πρέπει να εναρμονίζονται με την συνολική διακόσμηση του χώρου και όχι το αντίθετο. Σίγουρα δεν είναι ο ευκολότερος δρόμος, είναι όμως ο μοναδικός που οδηγεί σε πραγματικά αξιόλογες κατασκευές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου